Privacy Policy

Privacy Policy

PPW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: 
info@ppwgroepenkastservice.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken 
PPW verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
PPW heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 18 jaar. PPW heeft ook niet de intentie om meer dan de hiervoor opgesomde informatie te verzamelen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden: 

 • Het uitvoeren van de dienstverlening zoals deze is overeengekomen 
 • Het factureren van de geleverde dienstverlening zoals deze is overeengekomen 
 • Om contact op te nemen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening 
 • Om contact op te nemen m.b.t. wijzigingen in de dienstverlening of bijbehorende voorwaarden 

PPW verwerkt persoonsgegevens ook wanneer wij hier een wettelijke verplichting toe hebben, zoals bijvoorbeeld voor de belastingdienst. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 
PPW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld of waar u uw gegevens voor verstrekt hebt.  
De bewaartermijnen die wij hanteren voor de verschillende persoonsgegevens zijn als volgt: 
Sollicitatiegegevens: maximaal 1 jaar na sollicitatie. 
Personeelsgegevens: maximaal 5 jaar na uitdiensttreding, dit is de wettelijke bewaartermijn. 
Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen): maximaal 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening. 
Wanneer u persoonsgegevens verstrekt door ons contactformulier in te vullen en we gaan samen geen verdere samenwerking aan, bewaren we de ingevulde gegevens maximaal 1 jaar.  

Delen wij uw persoonsgegevens met derden? 
PPW verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met elk bedrijf dat uw gegevens verwerkt in opdracht van PPW. Wij doen dit om het niveau van beveiliging en vertrouwen omtrent uw persoonsgegevens te waarborgen. PPW blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens.  

Wat zijn uw rechten? 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PPW. U kunt bij ons ook een verzoek indienen tot gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij de bij ons bekende persoonsgegevens in een computerbestand aan u of een door u genoemde organisatie kunnen overdragen.  

Indienen verzoek tot inzage, correctie of verwijdering 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ppwgroepenkastservice.nl 

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk reageren op uw verzoek. In enkele gevallen kan het voorkomen dat wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, om te verifiëren dat u zelf het verzoek gedaan heef